XXI SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2020-10-26, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie skargi do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2020r.; znak sprawy DWST-WOOS.4021.90.2020.TR, utrzymujące w mocy Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi do woj...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie skargi do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2020r.; znak sprawy DWST-WOOS.4021.91.2020.TR, utrzymujące w mocy Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi do woj...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie skargi do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2020r.; znak sprawy DWST-WOOS.4021.92.2020.TR, utrzymujące w mocy Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi do woj...)

12.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

13.Wolne wnioski i sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Pawonków.