XX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2020-09-28, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie projektu porządku obrad o p...)Głosowanie (Rozszerzenie projektu porządku obrad o p...)Głosowanie (Rozszerzenie projektu porządku obrad o p...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9.Wolne wnioski i sprawy różne.

10.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Pawonków.