XIV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2020-01-27, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzednie...)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przek...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

12.Interpelacje i wnioski radnych.

13.Wolne wnioski i sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Pawonków.