VII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2019-05-14, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie projektu porządku obrad o p...)Głosowanie (Rozszerzenie projektu porządku obrad o p...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie p r o t o k o ł u z poprzednie...)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawonków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawonków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pl...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gwoździanach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Z...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ze...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ze...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ze...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubliniec a Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/20, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze „Skała” w Lublińcu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla gminy Pawonków"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Zasłużony dla...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla gminy Pawonków"

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Zasłużony dla...)

17.Interpelacje i wnioski radnych.

18.Wolne wnioski i sprawy różne.