LV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-09-11, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany w porządku o...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany w porządku o...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LIII i LIV sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LIII sesji)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LIV sesji)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawonków na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2024-2027.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru składu Komis...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pawonków do Lublinieckiego Klastra Energii.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

10.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

11.Wolne wnioski i sprawy różne.

12.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

13.Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Gminy Pawonków.