LIV SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2023-07-24, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawonków na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez gminę Pawonków porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Pawonków.