XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-11-02, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

5.Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Pawonków.