XXVIII SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

w dniu 2021-05-24, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.Zatwierdzenie projektu porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozszerzenia porząd...)Głosowanie (Zatwierdzenie projektu porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

4.Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawonków na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gwoździanach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

12.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

13.Wolne wnioski i sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Pawonków.